dziedziczenie składek ZUS

Dziedziczenie składek ZUS z subkonta

Warto wiedzieć o tym, że wszelkie środki pieniężne, które zgromadzone są w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) oraz na subkoncie ZUS mogą być dziedziczone. To zupełnie inaczej niż środki gromadzone w ramach I filaru, które dziedziczeniu nie podlegają. Dziedziczenie składek ZUS odbywa się na zasadzie podziału majątku danej osoby po jej śmierci. Co za tym idzie, do majątku upoważnieni są spadkobiercy oraz osoby upoważnione do dziedziczenia w określonej kolejności.

Read More

Dziedziczenie OFE - uprawnieni

Dziedziczenie OFE – uprawnieni

Według prawa, w przypadku śmierci członka OFE, środki, które zostały zgromadzone na jego rachunku, są wypłacane osobom wskazanym. Dziedziczenie OFE i wypłata tych środków nie wiąże się też z żadnymi kosztami po stronie uprawnionego. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z przysługujących im środków, a tym bardziej nie wie, w jaki sposób może je uzyskać.

Read More

dziedziczenie z OFE

Dziedziczenie z OFE – kiedy jest możliwe?

Trzeba pamiętać o jednej podstawowej kwestii. Według prawa polskiego dziedziczenie z OFE jest możliwe tylko i wyłącznie wówczas, gdy dotyczy zmarłego, któremu nie rozpoczęto jeszcze wypłacania środków zgromadzonych na koncie. Krótko mówiąc, gdy zmarłym jest osoba, która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego. Prawo to dotyczy zarówno dziedziczenia z OFE, jak i z subkonta ZUS (tzw. II filar). Natomiast środki zgromadzone w ramach I filaru nie podlegają dziedziczeniu.

Read More